Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Osoby zagrożone (liczone tylko jeden raz) przez jeden czynnik ogółem, w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Osoby zagrożone (liczone tylko jeden raz) ogółem, w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
Rozwiń grupowanie
 • osobozagrożenia
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
 • Likwidacja, ograniczenie lub ujawnienie zagrożeń
Rozwiń grupowanie
 • osobozagrożenia
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Warunki pracy Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Warunki pracy Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Warunki pracy Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka
 • Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rodzaj prowadzonej działalności Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny - REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Pracujący, w tym zatrudnieni Liczba zatrudnionych (bez właścicieli) według stanu w dniu 31 XII
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Obciążenie respondentów Proszę podac szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety