Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
załącznik do sprawozdania MRPiT-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Fundusz Pracy Wydatki Funduszu Pracy
  • Wydatki Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Bezrobotni uczestniczący w formach aktywizacji
  • Bezrobotni uczestniczący w danej formie aktywizacji
  • Osoby korzystające z programów na rzecz promocji zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok