Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe - dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
 • Źródła finansowania nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Nakłady inwestycyjne Efekty rzeczowe inwestycji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • szt.
 • km
 • ha
 • m3
 • t / r.
 • RLM
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna