Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Apteki Rodzaj apteki Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Apteki Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych przez Internet Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w aptece, punkcie aptecznym
 • Płeć
 • Poziom wykształcenia pracujących w aptece/punkcie aptecznym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Apteki Dyżury nocne aptek Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia