Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ZOŚ-3 - zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Jaskinie Głębokość jaskini
  • m
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Jaskinie Długość jaskini
  • m
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna