Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Zużyte nośniki energii
 • Zużycie paliw i nośników energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Liczba szyb w oknach
Rozwiń grupowanie
 • Liczba szyb w oknach
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego
 • Numer gospodarstwa domowego
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Charakterystyka mieszkania
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Samochód osobowy
 • lista porządkowa samochodu
 • samochód osobowy
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Pompa ciepła
 • Pompy ciepła
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Kolektor słoneczny
 • Kolektory słoneczne
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Oszczędność energii
 • Plany samodzielnego wytwarzania energii
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
10 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Samochód osobowy
 • lista porządkowa samochodu
 • Kod rodzaju paliwa
Rozwiń grupowanie
 • Kod rodzaju paliwa
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Charakterystyka gospodarstw domowych 1. Czy gospodarstwo prowadzi produkcyjną działalność rolniczą?, 2. Czy gospodarstwo posiada odrębną instalację elektryczną i odrębny licznik energii elektrycznej dla działalności rolniczej?
 • Produkcyjna działalność rolnicza
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Rodzaj okien
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy budynek jest ocieplony?
 • Ocieplenie budynku
Rozwiń grupowanie
 • Ocieplenie budynku
Zmienna jakościowa
 • rok
14 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Czy gospodarstwo domowe użytkuje samochód osobowy?
 • Użytkowanie samochodu osobowego
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
15 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Czy solarny system ciepłej wody jest połączony z innym systemem ogrzewania wody?
 • połączenie solarnego systemu ciepłej wody z innym systemem
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
16 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Jeżeli tak, to należy podać z jakim systemem, np. piecem olejowym
 • system ogrzewania wody
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
17 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Jeżeli nie, to należy podać liczbę baterii, jaką obsługuje system solarny
 • liczba baterii, jaką obsługuje system solarny
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Cechy nieruchomości Rodzaj budynku mieszkalnego Zmienna jakościowa
 • rok