Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Bilanse paliw i energii Import nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Bilanse paliw i energii Inne przychody nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Bilanse paliw i energii Inne rozchody nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura ciepłownicza Instalacja odsiarczania - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura ciepłownicza Liczba obiektów ciepłowniczych
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat)
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
9 Infrastruktura ciepłownicza Łączna moc osiągalna cieplna nowych jednostek oddanych do użytku
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Infrastruktura ciepłownicza Łączna moc osiągalna cieplna nowych kotłów oddanych do użytku
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Infrastruktura ciepłownicza Palniki niskoemisyjne - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Bilanse paliw i energii Produkcja nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
14 Bilanse paliw i energii Sprzedaż nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Infrastruktura ciepłownicza Urządzenia odpylające - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Bilanse paliw i energii Zakup nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Bilanse paliw i energii Zapas nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
18 Bilanse paliw i energii Zużycie nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Łączna moc osiągalna cieplna
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok