Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-02g - infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura sieci gazowej Sieć gazowa
 • m
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Infrastruktura sieci gazowej Przyłącza gazowe
 • m
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Infrastruktura sieci gazowej Odbiorcy gazu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Infrastruktura sieci gazowej Odbiorcy gazu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Infrastruktura sieci gazowej Użytkownicy gazu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Infrastruktura sieci gazowej Użytkownicy gazu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Infrastruktura sieci gazowej Sprzedaż gazu
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Infrastruktura sieci gazowej Sprzedaż - odbiorcy hurtowi
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura sieci gazowej Zakup gazu
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Infrastruktura sieci gazowej Łączna moc bunkrowania punktów bunkrowania LNG
 • MWh / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
14 Infrastruktura sieci gazowej Łączna moc tankowania punktów tankowania
 • kWh / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura sieci gazowej Punkty bunkrowania LNG
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Infrastruktura sieci gazowej Punkty tankowania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Infrastruktura sieci gazowej Stacje tankowania gazu ziemnego łącznie ze stacjami tankowania biometanu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Infrastruktura sieci gazowej Gazociągi
 • m
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Infrastruktura sieci gazowej Różnica bilansowa gazu
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Infrastruktura sieci gazowej Straty gazu
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Infrastruktura sieci gazowej Zużycie własne gazu
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok