Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-02o - sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ciepło i energia elektryczna Liczba instalacji (bloków ciepłowniczych)
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ciepło i energia elektryczna Otwór wydobywczy (odwiert) Zmienna opisowa
 • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Ciepło i energia elektryczna Entalpia czynnika
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Łączna moc osiągalna
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-ciepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Entalpia czynnika powrotnego
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Entalpia czynnika wypływającego z otworu wydobywczego
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Łączna moc osiągalna elektryczna
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Sprawność instalacji
 • Typ kolektora-G02o
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • rok
12 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat)
 • Instalacje ciepła
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Powierzchnia kolektorów
 • Typ kolektora-G02o
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Całkowite napromieniowanie słoneczne
 • Typ kolektora-G02o
Rozwiń grupowanie
 • GJ / m2 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem słonecznym
 • Typ kolektora-G02o
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Moc (wydajność) cieplna zainstalowanych pomp ciepła
 • Źródło ciepła otoczenia-G02o
 • Numer instalacyjny pompy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ciepło i energia elektryczna Równoważny czas pracy z pełnym obciążeniem
 • Źródło ciepła otoczenia-G02o
 • Numer instalacyjny pompy
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ciepło i energia elektryczna Energia odnawialna dostarczona przez pompy ciepła
 • Źródło ciepła otoczenia-G02o
 • Numer instalacyjny pompy
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej SPF
 • Źródło ciepła otoczenia-G02o
 • Numer instalacyjny pompy
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ciepło i energia elektryczna Liczba zainstalowanych kotłów
 • Instalacje wielopaliwowe-ciepłownie
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ciepło i energia elektryczna Liczba instalacji (kotłów)
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-ciepłownie
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ciepło i energia elektryczna Liczba zainstalowanych bloków ciepłowniczych
 • Instalacje wielopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej z paliw odnawialnych
 • Instalacje wielopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z paliw odnawialnych
 • Instalacje wielopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Ciepło i energia elektryczna Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego
 • Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Ciepło i energia elektryczna Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego z paliw odnawialnych
 • Instalacje spalania paliw-rodzaje (G02o)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z paliw odnawialnych
 • Instalacje spalania paliw-rodzaje (G02o)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
 • Paliwa odnawialne
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Bilanse paliw i energii Zużycie paliwa na wsad
 • Odnawialne nośniki energii
 • Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Ciepło i energia elektryczna Szacunkowe całkowite ciepło użytkowe dostarczone przez pompy ciepła
 • Źródło ciepła otoczenia-G02o
 • Numer instalacyjny pompy
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Rozwiń grupowanie
 • GJ
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
35 Ciepło i energia elektryczna Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem geotermalnym
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ciepło i energia elektryczna Liczba godzin pełnego obciążenia
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Ciepło i energia elektryczna Produkcja (uzysk) użytkowego ciepła geotermalnego
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Ciepło i energia elektryczna Natężenie przepływu czynnika
 • kg / h
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Ciepło i energia elektryczna Łączna moc osiągalna cieplna
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok