Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki ochrony roślin Sprzedaż środków ochrony roślin (bez eksportu / wywozu)
  • Źródło pochodzenia towaru
Rozwiń grupowanie
  • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Środki ochrony roślin Zapas środków ochrony roślin na koniec okresu sprawozdawczego
  • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Środki ochrony roślin Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą środków ochrony roślin z produkcji własnej lub z importu / przywozu? Zmienna jakościowa
  • rok
4 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety