Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
AW-01 - statystyczna ankieta wyznaniowa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa wyznania Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres wyznania (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Zwierzchnik wyznania Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji wyznania (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztow) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Wyznawca
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Duchowny
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Świątynia
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Jednostki kościelne
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Śluby
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Chrzty
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Prowadzenie przez wyznanie działalności edukacyjnej
 • Prowadzenie działalności
Rozwiń grupowanie
 • Pole wyboru tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Prowadzenie działalności charytatywnej
 • Prowadzenie działalności
Rozwiń grupowanie
 • Pole wyboru tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
14 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Prowadzenie przez wyznanie działalności wydawniczej i informacyjnej
 • Prowadzenie działalności
Rozwiń grupowanie
 • Pole wyboru tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
15 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Zgłoszone do wyznania przypadki dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę Zmienna jakościowa
 • rok
16 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Zgłoszone do wyznania przypadki dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Jednostki terytorialne wyznania Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety