Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokal) Zmienna adresowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy gazu ziemnego
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje umów
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie gazu ziemnego
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje umów
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • półrocze
 • rok
6 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia wielkość mocy umownej
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje umów dla mocy umownej
 • Odbiorcy końcowi niebędący gospodarstwami domowymi
Rozwiń grupowanie
 • GJ / h
Zmienna ilościowa
 • półrocze
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia cena sprzedanego gazu wraz z abonamentem
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Rodzaje umów - średnie ceny sprzedanego gazu wraz z abonamentem
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia jednostkowa wartość wszystkich podatków, opłat i należności
 • Rodzaje gazu
 • Składowe cen - dla OSD/OSP
 • Rodzaj umów - Dz. 3 i Dz. 6
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia jednostkowa wartość wszystkich podatków, opłat i należności
 • Rodzaje gazu
 • Składowe cen - dla umów kompleksowych
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Rodzaje umów - Dz. 1
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia cena gazu ziemnego płacona przez odbiorcę końcowego
 • Rodzaje umów - Dz. 2
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Składowe łączne średniej ceny
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
 • półrocze
13 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia cena gazu ziemnego płacona przez odbiorcę końcowego
 • Rodzaje umów - Dz. 1
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Składowe łączne średniej ceny
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • półrocze
 • rok
14 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia opłata za usługi sieciowe
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Rodzaje umów - średnia opłata za usługi sieciowe (G-11g)
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnia cena gazu ziemnego płacona przez odbiorcę końcowego
 • Rodzaje gazu
 • Rodzaj umów - Dz. 3 i Dz. 6
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
 • Składowe łączne średniej ceny
Rozwiń grupowanie
 • zł / GJ
Zmienna ilościowa
 • półrocze
 • rok