Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnioważone ciepło spalania gazu koksowniczego
 • Obrót gazem koksowniczym i z odmetanowania kopalń
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Obrót gazem koksowniczym
 • Obrót gazem koksowniczym i z odmetanowania kopalń
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety