Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
C-07-C – notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Środki produkcji rolniczej (notowania centralne)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • miesiąc