Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PPP E-4 – badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Transport, restauracje, hotele”
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia