Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do użytkowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Efekty budownictwa Obiekty przekazane do użytkowania na terenach zamkniętych
 • obiekty budowlane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
2 Efekty budownictwa Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie w związku z legalizacją (art. 49 Prawa budowlanego)
 • obiekty budowlane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
3 Efekty budownictwa Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie
 • obiekty budowlane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
4 Efekty budownictwa Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • obiekty budowlane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety