Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Decyzje nakazujące rozbiórkę
 • podstawa prawna nakazu rozbiórki, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wykonania rozbiórek
 • rozbiórki obiektów budowlanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
2 Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • rozbiórki obiektów budowlanych
 • podstawa prawna nakazu rozbiórki, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wykonania rozbiórek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
3 Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Rozbiórki wykonane
 • podstawa prawna nakazu rozbiórki, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wykonania rozbiórek
 • wykonane rozbiórki obiektów budowlanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety