Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RRW-21 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia