Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Turystyczna baza noclegowa Możliwość rezerwacji noclegów w obiekcie za pośrednictwem platform rezerwacyjnych Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Turystyczna baza noclegowa Nominalna liczba pokoi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba osób korzystających z noclegów - ogółem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów według krajów stałego zamieszkania
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba udzielonych noclegów (osobonocy) - ogółem
 • Sposób rezerwacji
Rozwiń grupowanie
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba noclegów (osobonocy) udzielonych turystom zagranicznym według krajów stałego zamieszkania
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba wynajętych pokoi - ogółem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie KT-1
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Turystyczna baza noclegowa Jeśli obiekt nie jest całoroczny, zaznaczyć miesiące działania obiektu w ciągu roku Zmienna jakościowa
 • miesiąc
10 Dane identyfikacyjne Nazwa obiektu Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województw) Zmienna adresowa
 • miesiąc
12 Turystyczna baza noclegowa Kategoria turystycznego obiektu noclegowego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
13 Turystyczna baza noclegowa Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych
 • Placówki gastronomiczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
14 Turystyczna baza noclegowa Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
 • Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
15 Turystyczna baza noclegowa Liczba dni działalności obiektu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
16 Turystyczna baza noclegowa Nominalna liczba miejsc noclegowych
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
17 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Turystyczna baza noclegowa Turystyczny obiekt noclegowy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
20 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Wynajęte pokoje turystom zagranicznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Turystyczna baza noclegowa Czy obiekt jest całoroczny Zmienna jakościowa
 • miesiąc
22 Turystyczna baza noclegowa Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
 • Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
23 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Noclegi udzielone turystom zagranicznym
 • Sposób rezerwacji
Rozwiń grupowanie
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc