Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • kwartał
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Zatrudnienie w koksownictwie
 • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
5 Koksownictwo Przyjęci pracownicy (sektor koksowniczy)
 • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety