Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MRiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Bezrobotni wybrane grupy
 • Płeć
 • Bezrobotni ogółem i z prawem do zasiłku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Bezrobotni wybrane grupy
 • Płeć
 • Podjęcia pracy bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • do 25 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • Bilans bezrobotnych 4
 • Długotrwale bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • nabycie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
6 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • napływ bezrobotnych
 • Bezrobotni wybrane grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
8 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
9 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od memontu zarejestrowania się
 • Czas pozostawania bez pracy 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
10 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych do 30 r. ż. i do 25 r. ż.
 • do 25 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych powyzej 50 r. ż.
 • powyżej 50 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania
 • Płeć
 • Zamieszkali na wsi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
 • z prawem do zasiłku
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Staż pracy w latach
 • Struktura bezrobotnych 4
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
16 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych 10
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
17 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych 4
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
18 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych
 • Płeć
 • Bezrobotni ogółem i z prawem do zasiłku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
19 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych
 • Płeć
 • napływ bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
20 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych
 • Podjęcia pracy bezrobotnych
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • W szczególnej sytuacji
 • Płeć
 • napływ bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
22 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Wykształcenie
 • Struktura bezrobotnych 4
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
23 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Z prawem do zasiłku
 • Płeć
 • bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
24 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
25 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
26 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Formy aktywizacji osób bezrobotnych
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
27 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
 • miesiąc
28 Inni klienci urzędów pracy Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
 • Płeć
 • z prawem do zasiłku
 • Cudzoziemcy
 • Z krajów EOG i Szwajcarii
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
29 Inni klienci urzędów pracy Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
 • Płeć
 • Zasiłek transferowy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
30 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Osoby zgłoszone i / lub zwolnione grupowo
 • sektory
 • zgłoszenia, zwolnienia, zwolnienia monitorowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
31 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Osoby zgłoszone i / lub zwolnione grupowo
 • sektory
 • Zwolnienia grupowe 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
32 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
33 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
34 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
35 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
36 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
37 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Czas pozostawania bez pracy 3
 • bez pracy powyżej 12 miesięcy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
38 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • do 25 roku życia
 • Staż do 1 roku, 1-5, 5-10, bez stażu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
39 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • do 30 roku życia
 • Staż do 1 roku, 1-5, 5-10, 10-20, bez stażu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
40 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • do 30 roku życia
 • Wiek 18-24, 25-34
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
41 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • kobiety
 • Wybrane grupy wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
42 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Płeć
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
43 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • powyżej 50 roku życia
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
44 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • powyżej 50 roku życia
 • Wiek 45-54 55-69 60+
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
45 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Staż pracy w latach
 • W szczególnej sytuacji 3
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
46 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • W szczególnej sytuacji
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
47 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • W szczególnej sytuacji
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
48 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • W szczególnej sytuacji
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
49 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Wiek - grupy
 • W szczególnej sytuacji 3
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
50 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • zamieszkali na wsi
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
51 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • zamieszkali na wsi
 • Wybrane grupy wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
52 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej 2
 • Zgłoszenie oferty pracy 1
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
53 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej 2
 • Zgłoszenie oferty pracy 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
54 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Oferty pracy seznowej
 • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej 3
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
55 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Zakłady pracy
 • sektory
 • Zgłoszenia zwolnień grupowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
56 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Zakłady pracy
 • sektory
 • zgłoszenia, zwolnienia, zwolnienia monitorowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
57 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania
 • Płeć
 • Długotrwale bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca