Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MRiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Fundusz Pracy Wydatki Funduszu Pracy
 • Wydatki Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
 • od początku roku do końca miesiąca
2 Fundusz Pracy Bezrobotni / miejsca
 • Bezrobotni/miejsca w miesiącu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • osoby narastająco w roku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
4 Fundusz Pracy Przychody Funduszu Pracy
 • Przychody Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • poprzedni miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Fundusz Pracy Stan środków, zobowiązania i należności Funduszu Pracy
 • Stan środków Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • poprzedni miesiąc