Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MRiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
2 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
3 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
4 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy - zadanie zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
5 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy - zadania zlecone gminom
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
6 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne (dział 1B; kol. 1)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
7 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gminy (dział 1B; kol. 2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
8 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 1B; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
9 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 1B; kol. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
10 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 1B; kol. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
11 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 1C)
 • Osoby, świadczenia, kwota świadczeń
 • Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (Dział 1C; kol. 2 - 6)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
12 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Świadczenia udzielane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - zadanie własne (dział 1C)
 • Osoby
 • Rodzaj uzyskanej pomocy społecznej (dział 1C; kol. 7-8)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
13 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
14 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
 • Formy pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
15 Świadczenia z pomocy społecznej Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
16 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
17 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
 • Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 1D)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
18 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 3)/Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (dział 2)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
19 Świadczenia z pomocy społecznej Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 2)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (MRPiPS-03, dział 2,3,4)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
20 Świadczenia z pomocy społecznej Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
 • Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 2)/Świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (dział 2)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
21 Pomoc społeczna Kontrakty socjalne / projekty socjalne
 • Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Pomoc społeczna Osoby objęte kontraktami socjalnymi / projektami socjalnymi
 • Forma prowadzenia pracy socjalnej (MRPiPS; dział 2)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Pomoc społeczna Powody przyznania pomocy społecznej
 • Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 3)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 2, 3, 4; kol. 1-2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
24 Pomoc społeczna Powody przyznania pomocy społecznej
 • Powód trudnej sytuacji życiowej (dział 3)
 • Osoby w rodzinie (dział 2, 3, 4; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
25 Pomoc społeczna Typy rodzin objętych pomocą społeczną
 • Liczba osób w rodzinie (dział 5)
 • Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (dział 2,3,4; kol. 1-2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pomoc społeczna Typy rodzin objętych pomocą społeczną
 • Liczba osób w rodzinie (dział 4)
 • Osoby w rodzinie (dział 2,3,4; kol. 3)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok