Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
  • Wyszczególnienie - wiersz (DB05_2_W)
  • Liczba (DB05_2_K)
Rozwiń grupowanie
  • min
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego