Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracownicy delegowani Pracownicy delegowani
  • Wyszczególnienie - wiersz (DB07_2_W)
  • Wyszczególnienie - kolumna (DB07_2_K)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego