Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MS-OZSS-25 – sprawozdanie z działalności opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zatrudnienie Zatrudnienie (wg stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw i opiniowanie
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Wezwania w celu uzupełnienia opinii Wezwania osób badających do sądu w celu uzupełnienia opinii
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Osoby badane Osoby badane
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Udział lekarzy w badaniach Udział lekarzy w badaniach w poszczególnych rodzajach spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Czas oczekiwania na opinię Czas oczekiwania zleceniodawcy na opinię (od daty wpływu sprawy do ośrodka do daty wysłania opinii)
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Czas oczekiwania na opinię Czas oczekiwania zleceniodawcy na opinię (od daty zakończenia badań do daty wysłania opinii)
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Terminowość realizacji zleceń Terminowość realizacji zleceń
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_6.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Liczba spraw pozaopiniodawczych Liczba spraw poza opiniodawczych skierowanych do ośrodka
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (OZSS_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich przeprowadzonych na podstawie na art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (OZSS_9_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego