Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
BRGp – badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data badania Zmienna określająca czas
  • kwartał
2 Dane identyfikacyjne Przejście Zmienna jakościowa
  • kwartał
3 Ruch graniczny Liczba osób podróżujących w kierunku
  • Kierunek ruchu granicznego
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • kwartał
4 Ruch graniczny Symbol kraju
  • Kierunek ruchu granicznego
Rozwiń grupowanie
  • Kraj
Zmienna jakościowa
  • kwartał