Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny producentów wyrobów Cena sprzedaży reprezentanta (wyrobu)
  • Cena reprezentanta wyrobu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ceny producentów wyrobów Wartość sprzedaży reprezentanta (wyrobu)
  • Wartość reprezentanta wyrobu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety