Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zestawienie ogólne – stan na ostatni dzień nauki Zestawienie ogólne – dotyczy stanu na ostatni dzień nauki
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
2 Ewidencja wychowanków pobierających naukę w zakładzie Wychowankowie pobierający naukę w zakładzie – wg wieku – stan ewidencyjny
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
3 Ewidencja wychowanków pobierających naukę w zakładzie Wychowankowie pobierający naukę w zakładzie wg czasokresu pobytu w zakładzie. Jeżeli wychowanek został przeniesiony z innego zakładu, należy podać łącznie jego okres pobytu w obu (kilku) zakładach – stan ewidencyjny
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
4 Kształcenie wychowanków w zakładzie Gimnazjum
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
5 Kształcenie wychowanków w zakładzie Zasadnicza szkoła zawodowa klasa I
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_4.3.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_4.3.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
6 Kształcenie wychowanków w zakładzie Zasadnicza szkoła zawodowa klasa II
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_4.3.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_4.3.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
7 Kształcenie wychowanków w zakładzie Szkolenie kursowe i rzemieślnicze wychowanków (realizowane poza projektami POKL)
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_4.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZN27P_4.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
8 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZN27P_5_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego