Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
3 Dane adresowe i terytorialne Gmina stałego zamieszkania (składowe: Nazwa gminy, Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • koniec miesiąca
4 Dane identyfikacyjne Numer pacjenta w księdze głównej Zmienna identyfikacyjna
5 Zachorowania, problemy zdrowotne Rok wpisu pacjenta do księgi głównej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Numer jednostki w księdze głównej Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Rok wpisu jednostki do księgi głównej Zmienna identyfikacyjna
10 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (składowe: Kod TERYT gminy) Zmienna adresowa
 • koniec miesiąca
11 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wystawienia skierowania Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
12 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przyjęcia do szpitala Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wypisu ze szpitala Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Tryb przyjęcia do szpitala Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Tryb wypisu z oddziału Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przyjęcia na oddział Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
18 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wypisu z oddziału Zmienna określająca czas
 • koniec miesiąca
19 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego - przyczyna Zmienna opisowa
 • koniec miesiąca
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego
 • rodzaj kodu
Rozwiń grupowanie
 • ICD-10
Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroby współwystępujące - przyczyna Zmienna opisowa
 • koniec miesiąca
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroby współwystępujące
 • rodzaj kodu
Rozwiń grupowanie
 • ICD-10
Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
23 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi operacyjne i procedury Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
24 Zachorowania, problemy zdrowotne Wypis noworodka Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Wypis dziecka przedwcześnie urodzonego Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca
26 Zgony Przyczyna zgonu
 • przyczyna
Rozwiń grupowanie
 • ICD-10
Zmienna jakościowa
 • koniec miesiąca