Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
C-02-1 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, w tym notowania w placówkach gastronomicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Reprezentanty z zakresu: żywność (z wyłączeniem grupy owoce i warzywa), napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Reprezentanty z zakresu: żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe w zakładach gastronomicznych
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc