Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
C-02-2 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Reprezentanty z zakresu: owoce i warzywa
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc