Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OŚ-4w – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przychody wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Koszty wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • kwartał
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wynik finansowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • kwartał