Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dane uzupełniające pozabilansowe
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dane uzupełniające pozabilansowe
 • Dane uzupełniające do sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wykorzystanie funduszu ochrony środowiska
 • Wykorzystanie funduszu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
4 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zwiększenia funduszy ochrony środowiska
 • Składniki zwiększania funduszu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
5 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wypłaty pożyczek ze środków funduszu
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
6 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
7 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Stan funduszu ochrony środowiska
 • Składniki stanu funduszu ochrony środowiska
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia