Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PK-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw o odszkodowanie Ewidencja spraw o odszkodowanie - rejestr "Ns"
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_3.6_W)
 • Liczby (P1K_3.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki Ewidencja skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki (rejestr "Nps")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_3.4.1_W)
 • Liczba skarg (P1K_3.4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Postępowanie odwoławcze Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych (apelacje prokuratora od wyroków sądów rejonowych i okręgowych), kasacje z udziałem prokuratora oraz odpowiedzi na kasacje innej strony
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_3.3_W)
 • Liczby osób (P1K_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji Udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach karnych (orzeczenia sądów I instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_3.2.1_W)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Zabezpieczenie majątkowe Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k., wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_2.2_W)
 • Liczby (P1K_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Zakończone postępowania przygotowawcze Zakończone postępowania przygotowawcze w okresie sprawozdawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1K_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Zawieszone postępowania przygotowawcze Zawieszone postępowania przygotowawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.6_W)
 • Liczba spraw (P1K_1.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Środki odwoławcze na postanowienia kończące postępowanie Środki odwoławcze złożone na postanowienie o umorzeniu i odmowie wszczęcia postepowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1K_1.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Postępowanie mediacyjne Postępowanie mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1K_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Czas trwania tymczasowego aresztowania Czas trwania tymczasowego aresztowania w sprawach pozostających w toku oraz w zakończonych w okresie sprawozdawczym postępowaniach przygotowawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.3_W)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Pozostałe środki zapobiegawcze Pozostałe środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1K_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych – tymczasowe aresztowanie
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.2.1_W)
 • Ogółem w postępowaniu przygotowawczym (P1K_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Sprawy karne w prokuraturze Ewidencja spraw karnych nadzorowanych
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1N_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1N_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Ewidencja spraw karnych ogółem (repertorium "Ds.")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1K_1.1_W)
 • Liczba spraw (P1K_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego