Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym Zmienna identyfikacyjna
2 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy osoby z gospodarstwa domowego brały udział w podróżach? Zmienna jakościowa
 • kwartał
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna opisowa
 • kwartał
4 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa do osoby odniesienia Zmienna jakościowa
 • kwartał
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • kwartał
6 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna jakościowa
 • kwartał
7 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia Zmienna jakościowa
 • kwartał
8 Aktywność ekonomiczna Status na rynku pracy Zmienna jakościowa
 • kwartał
9 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy ktoś z członków gospodarstwa domowego uczestniczył w wyjazdach z co najmniej jednym noclegiem zakończonych w ciagu ostatniego kwartału? Zmienna jakościowa
 • kwartał
10 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Wyjazd
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Krajowy/Zagraniczny
Zmienna jakościowa
 • kwartał
11 Dane identyfikacyjne Numer mieszkania Zmienna identyfikacyjna
12 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Numery osób uczestniczących w wyjeździe Zmienna jakościowa
 • kwartał
13 Wyjazdy krajowe/zagraniczne w tym przekraczający granicę w ramach małego ruchu granicznego
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Numer osoby
Zmienna jakościowa
 • kwartał
14 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Miesiąc i rok, w którym rozpoczął się wyjazd Zmienna określająca czas
 • kwartał
15 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Miesiąc, w którym wyjazd się skończył Zmienna określająca czas
 • kwartał
16 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Główny kraj docelowy
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Kraj
Zmienna jakościowa
 • kwartał
17 Dane identyfikacyjne Przejście graniczne
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Przejście graniczne
Zmienna jakościowa
 • kwartał
18 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Liczba noclegów
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
19 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Liczba noclegów
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
20 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Główny cel wyjazdu
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Główny cel wyjazdu
Zmienna jakościowa
 • kwartał
21 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Rodzaj miejsca odwiedzanego
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj miejsca docelowego
Zmienna jakościowa
 • kwartał
22 Turystyczna baza noclegowa Główny rodzaj zakwaterowania
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Główny rodzaj zakwaterowania
Zmienna jakościowa
 • kwartał
23 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Jak daleki był to wyjazd?
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Odległość
Zmienna jakościowa
 • kwartał
24 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Główny rodzaj transportu
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Środek transportu
Zmienna jakościowa
 • kwartał
25 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy korzystano z usług organizatora wyjazdów grupowych lub pośrednika?
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie/nie wiem
Zmienna jakościowa
 • kwartał
26 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Organizator lub pośrednik wyjazdu
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Organizator/pośrednik
Zmienna jakościowa
 • kwartał
27 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Jakie usługi zakupiono u organizatora lub pośrednika wyjazdu?
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Usługi turystyczne
Zmienna jakościowa
 • kwartał
28 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Rezerwacja głównego środka transportu przez Internet
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Tak/nie/nie wiem
Zmienna jakościowa
 • kwartał
29 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Rezerwacja głównego miejsca zakwaterowania przez Internet
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Rezerwacja głównego miejsca zakwaterowania przez Internet
Zmienna jakościowa
 • kwartał
30 Wydatki poniesione w związku z podróżami Liczba takich samych wyjazdów
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
31 Wydatki poniesione w związku z podróżami Wydatki w zł
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
 • Wydatki turystyczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
32 Wydatki poniesione w związku z podróżami Zakup na własny użytek trwałych dóbr konsumcyjnych i przedmiotów o dużej wartości
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
33 Wydatki poniesione w związku z podróżami w tym za granicą
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
34 Wydatki poniesione w związku z podróżami Wydatki za granicą dokonane kartą płatniczą
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
35 Wydatki poniesione w związku z podróżami Źródła finansowania wydatków
 • Źródła finansowania wydatków
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
36 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Odległość miejsca dokonania zakupów od przejścia granicznego
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Odległość
Zmienna jakościowa
 • kwartał
37 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Odległość miejsca zamieszkania w Polsce od przejscia granicznego
 • Wyjazd wielodniowy/jednodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Odległość
Zmienna jakościowa
 • kwartał
38 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy w ciągu ostatniego kwartału ktoś z członków gospodarstwa domowego uczestniczył w wyjazdach zagranicznych jednodniowych (bez noclegu)? Zmienna jakościowa
 • kwartał
39 Sposób przekroczenia granicy
40 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Podróże w celach prywatnych w ciągu roku Zmienna jakościowa
 • rok
41 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Przyczyny nieuczestniczenia w wyjazdach prywatnych z co najmniej jednym noclegiem w ostatnim roku Zmienna jakościowa
 • rok
42 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
43 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Rezerwacja przez Internet przynajmniej dwóch z poniższych usług: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, pozostałych usług
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Tak/nie/nie wiem
Zmienna jakościowa
 • kwartał
44 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Rezerwacja głównego miejsca zakwaterowania na stronach internetowych typu: Airbnb, Booking.com, Expedia, Homeway
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • kwartał
45 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Sposób rezerwacji głównego środka transportu przez Internet
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Sposób rezerwacji usługi u usługodawcy
Zmienna jakościowa
 • kwartał
46 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Sposób rezerwacji głównego miejsca zakwaterowania przez Internet
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Sposób rezerwacji usługi u usługodawcy
Zmienna jakościowa
 • kwartał
47 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy dokonano rezerwacji środka transportu?
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Sposób rezerwacji usługi u usługodawcy
Zmienna jakościowa
 • kwartał
48 Wyjazdy krajowe/zagraniczne Czy dokonano rezerwacji zakwaterowania?
 • Wyjazd wielodniowy
Rozwiń grupowanie
 • Sposób rezerwacji usługi u usługodawcy
Zmienna jakościowa
 • kwartał