Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubój zwierząt Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt - waga żywa
 • Kategoria ubojowa zwierząt
 • Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Ubój zwierząt Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt
 • Kategoria ubojowa zwierząt
 • Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Ubój zwierząt Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga poubojowa schłodzona
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Ubój zwierząt Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - ubój na zlecenie
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Ubój zwierząt Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga poubojowa ciepła
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Ubój zwierząt Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga żywa
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Ubój zwierząt Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt - waga poubojowa schłodzona
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt - ubój na zlecenie
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Ubój zwierząt Ubój rytualny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt - waga żywa
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt - waga poubojowa ciepła
 • Kategoria ubojowa zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Ubój zwierząt Podmiot nieprowadzący działalności związanej z ubojem zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • miesiąc