Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Moc przerobowa procesu w rafinerii ropy naftowej
 • Procesy technologiczne w rafineriach
Rozwiń grupowanie
 • tys. t / rok
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie w elektrociepłowni i / lub ciepłowni surowca lub produktu
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie w procesach petrochemicznych surowca lub produktu
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
6 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wartość opałowa produktu uzyskanego z przemiany energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • kJ / t
Zmienna ilościowa
 • rok
 • miesiąc
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Uzysk produktu z przemiany energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wartość opałowa surowca lub produktu w przemianie energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • kJ / t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie surowca lub produktu w przemianie energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
10 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wartość opałowa wsadu surowca lub produktu w przemianie energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • kJ / t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wsad surowca lub produktu do przemiany energetycznej - z zagranicy
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
 • miesiąc
12 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wsad surowca lub produktu do przemiany energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok
13 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
14 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • miesiąc
 • rok
15 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
16 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wartość opałowa wsadu surowca lub produktu w przemianie energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • kJ / dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
 • miesiąc
17 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wartość opałowa surowca lub produktu w przemianie energetycznej
 • Nośniki energii
Rozwiń grupowanie
 • kJ / dam3
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • rok