Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy obowiązkowe na terenie kraju surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych na stacjach paliw
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zapasy pozostałe surowców i produktów naftowych na terenie kraju
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na początek roku sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Produkcja surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
10 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup od innych firm naftowych, pośredników, producentów
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
12 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego za granicę
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
13 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
14 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup netto surowca lub produktu naftowego z zagranicy
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
15 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup netto surowca lub produktu naftowego
 • Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
16 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód całkowity surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
17 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Inne rozchody surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
18 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przerób ropy naftowej
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
19 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych - bunkier
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
20 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
21 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie surowców i produktów naftowych do własnego komponowania
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
22 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zużycie własne (gotowych produktów naftowych)
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
23 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych innym firmom naftowym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
24 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych pozostałym odbiorcom finalnym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
25 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym - sprzedaż autogazu do pojazdów
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
26 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
27 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód całkowity surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
28 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Inne przychody surowców i produktów naftowych
 • Rodzaje surowców i produktów naftowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
29 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
30 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów ropy naftowej
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
31 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów paliw
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
32 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów paliw
 • Ogółem i wg województw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
33 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
34 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
35 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Tranzyt rurociągami ropy naftowej
 • Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
36 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
37 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
38 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Tranzyt rurociągami paliw
 • Infrastruktura przesyłowa paliw
Rozwiń grupowanie
 • tona netto
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec miesiąca sprawozdawczego
39 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów ropy naftowej
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
40 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość rurociągów paliw
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
41 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
42 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność eksploatacyjna magazynów paliw
 • Rodzaj projektów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
Zmienna ilościowa
 • stan na koniec czerwca
43 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
44 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
45 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zawartość siarki w ropie naftowej
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
46 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gęstość ropy naftowej
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • stopień API
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
47 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy ropy naftowej
 • Kierunki dostaw
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
48 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup ropy naftowej z zagranicy
 • Wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
 • tys. USD
 • bbl
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
49 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż paliw na rynku krajowym
 • Rodzaj odbiorcy
 • Rodzaj paliw (dz. 6)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
50 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Dostawy ropy naftowej
 • Kierunki dostaw
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
51 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup ropy naftowej z zagranicy
 • t
 • tys. zł
 • tys. USD
 • bbl
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca