Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
4 Użytkowanie ziemi Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
5 Stan upraw Ziarna w kłosie
 • Gatunek zbóż ozimych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Stan upraw Kłosy
 • Gatunek zbóż ozimych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Stan upraw Ocena stanu zasiewów Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Stan upraw Odmiana
 • Gatunek zbóż ozimych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Powierzchnia upraw rolnych Powierzchnia upraw
 • Gatunek zbóż ozimych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Powierzchnia upraw rolnych Powierzchnia upraw
 • Gatunek zbóż ozimych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
11 Użytkowanie ziemi Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
12 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokal)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
13 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety