Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-r-z – badanie plonów ziemniaków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
4 Użytkowanie ziemi Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
5 Plony upraw rolnych Plony ziemiopłodów
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • dag
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Stan upraw Liczba roślin
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Użytkowanie ziemi Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
8 Powierzchnia upraw rolnych Powierzchnia upraw
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
9 Powierzchnia upraw rolnych Powierzchnia upraw
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Stan upraw Odmiana Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Stan upraw Szerokość międzyrzędzi
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • cm
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokal)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
13 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Stan upraw Ocena stanu zasiewów
 • Gatunek rośliny uprawnej
Rozwiń grupowanie
 • stan plantacji
Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety