Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-ZW-B – badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokal)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • 1 grudnia
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
9 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
10 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Użytkowanie ziemi Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
14 Użytkowanie ziemi Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
15 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
16 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
17 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Drób
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
18 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zebrane jaja kurze
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 28 listopada do 30 listopada
19 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zagospodarowanie zebranych jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
 • Kierunek zagospodarowania jaj
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od 28 listopada do 30 listopada
20 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w gospodarstwie
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
21 Produkcja pierza i puchu Produkcja pierza i puchu
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
22 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
23 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Pogłowie krów dojonych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
24 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Dzienny udój mleka krowiego
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
25 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Dzienna ilość udojonego mleka krowiego odstawionego do skupu
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
26 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Zagospodarowanie mleka krowiego pozostawionego w gospodarstwie
 • Kierunek zagospodarowania mleka krowiego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
27 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
28 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Pogłowie maciorek dojonych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
29 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Dzienny udój mleka owczego
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
30 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Dzienna ilość mleka owczego odstawiona do skupu
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
31 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Zagospodarowanie mleka owczego pozostawionego w gospodarstwie
 • Kierunek zagospodarowania mleka owczego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
32 Produkcja wełny Średni uzysk wełny od 1 owcy
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego