Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-ZW-B – badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 grudnia
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Użytkowanie ziemi Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
10 Użytkowanie ziemi Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
11 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
12 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo uzyskujące produkcję żywca, mięsa drobiowego, jaj lub pierza Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
13 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Drób
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
14 Produkcja i zagospodarowanie jaj Produkcja jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
15 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zużycie produkcyjne jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
16 Produkcja i zagospodarowanie jaj Sprzedaż jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
17 Produkcja i zagospodarowanie jaj Spożycie własne jaj kurzych
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
18 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zapasy jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Produkcja żywca drobiowego Produkcja żywca drobiowego
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
20 Produkcja żywca drobiowego Sprzedaż drobiu na rzeź
 • Drób
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
21 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Drób
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
22 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w gospodarstwie
 • Drób
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
23 Produkcja pierza i puchu Produkcja pierza i puchu
 • Gatunki drobiu
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
24 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
25 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Produkcja mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
26 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Spożycie własne mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
27 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Zużycie produkcyjne mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
28 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Sprzedaż mleka krowiego
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
29 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
30 Produkcja wełny Produkcja wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
31 Produkcja wełny Sprzedaż wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
32 Produkcja wełny Wykorzystanie wełny owczej na potrzeby własne
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
33 Produkcja wełny Straty wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
34 Produkcja wełny Zapasy wełny owczej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 1 grudnia