Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
3 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący z wyższym wykształceniem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
5 Przychody przedsiębiorstw handlowych Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w handlu (bez VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
6 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać liczbę pracowników posiadających dostęp do Internetu w celach służbowych.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
7 Społeczeństwo informacyjne Czy przedsiębiorstwo posiada dostęp do Internetu poprzez stałe łącze np. łącze w technologii DSL, łącze światłowodowe, łącze z sieci telewizji kablowej? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
8 Społeczeństwo informacyjne Jaka jest maksymalna, określona w umowie, prędkość najszybszego stałego łącza internetowego w przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
9 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2019 r. przedsiębiorstwo wykorzystywało otwarte dane publiczne w celach biznesowych?
 • Kategorie otwartych danych publicznych
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
10 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2019 r. przedsiębiorstwo zidentyfikowało dane publiczne, które mogłyby być wykorzystane w celach biznesowych, lecz nie zostały udostępnione w ramach otwartych danych publicznych? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
11 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia przez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Sposoby otrzymywania zamówień poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
12 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez wiadomości typu EDI Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
13 Społeczeństwo informacyjne Przychody ze sprzedaży poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Sposoby otrzymywania zamówień poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
 • Rodzaje klientów składających zamówienia prezz strony internetowe lub aplikacje mobilne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
14 Społeczeństwo informacyjne Przychody ze sprzedaży poprzez wiadomości typu EDI
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Społeczeństwo informacyjne Czy przedsiębiorstwo zatrudnia specjalistów ICT? Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
16 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. przedsiębiorstwo zapewniało jakikolwiek typ szkoleń podnoszących umiejętności pracowników w zakresie ICT?
 • Rodzaje szkoleń ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
17 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. przedsiębiorstwo zatrudniło lub próbowało zatrudnić specjalistów ICT? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
18 Czy w 2021 r. przedsiębiorstwo posiadało trudne do obsadzenia stanowiska pracy dla specjalistów ICT?
19 Społeczeństwo informacyjne Kto w 2021 r. wykonywał zadania związane z ICT na rzecz przedsiębiorstwa, np. utrzymanie infrastruktury ICT, wsparcie użytkowników oprogramowania biurowego, rozwój i utrzymanie oprogramowania, systemów zarządzania biznesowego, rozwiązań typu Web, zapewnienie bezpieczeństwa ICT i ochrona danych? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
20 Społeczeństwo informacyjne Czy w przedsiębiorstwie stosowane są którekolwiek z niżej wymienionych środków bezpieczeństwa ICT?
 • Środki bezpieczeństwa ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
21 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na sprzęt informatyczny Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Społeczeństwo informacyjne Nakłady na sprzęt informatyczny w przedsiębiorstwach
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
23 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na sprzęt telekomunikacyjny Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
24 Społeczeństwo informacyjne Nakłady na sprzęt telekomunikacyjny w przedsiębiorstwach
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
25 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na oprogramowanie Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
26 Społeczeństwo informacyjne Nakłady na oprogramowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
27 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa ponoszące wydatki na leasing finansowy urządzeń ICT Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
28 Społeczeństwo informacyjne Nakłady na leasing finansowy urządzeń ICT
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
29 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych na potrzeby wypełnianego sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
31 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa posiadające dokumenty dotyczące środków bezpieczeństwa ICT
 • Okresy czasu: godziny/dni/miesiące/lata -lista standardowa "wiek"
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
32 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa informujące pracowników o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem ICT
 • Sposoby informowania pracowników o ich obowiązkach związanych z bezpieczeństwem ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
33 Społeczeństwo informacyjne Incydenty dotyczące bezpieczeństwa ICT
 • Rodzaje skutków w następstwie incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
34 Społeczeństwo informacyjne Zadania w zakresie bezpieczeństwa ICT
 • Podmioty wykonujące zadania związane z ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
35 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa posiadające ubezpieczenie od skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
36 Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa wykorzystujące roboty
 • Rodzaje środków automatyzacji procesów produkcyjnych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
37 Społeczeństwo informacyjne Spotkania przez Internet Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
38 Społeczeństwo informacyjne Wytyczne dotyczące spotkań przez Internet
 • Rodzaje wytycznych odnośnie spotkań przez Internet
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
39 Społeczeństwo informacyjne Zdalny dostęp
 • Rodzaje zasobów
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
40 Społeczeństwo informacyjne Zdalny dostęp
 • Rodzaje zasobów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
41 Społeczeństwo informacyjne Wytyczne dotyczące dostępu zdalnego Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
42 Społeczeństwo informacyjne Powody wykorzystania robotów
 • Powody wykorzystania robotów
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
43 Społeczeństwo informacyjne Działania w zakresie ochrony środowiska
 • Działania w zakresie ochrony środowiska
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego