Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Społeczeństwo informacyjne Ile razy dokonywał(a) Pan / Pani zamówienia lub zakupu przez Internet towarów lub usług do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie trzy miesiące
4 Świadczenia z pomocy społecznej Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
5 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
6 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Łączna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Numer osoby Zmienna identyfikacyjna
10 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Społeczeństwo informacyjne Od jakich sprzedawców kupował(a) lub zamawiał(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani inne niż wcześniej wymienione usługi (z wyłączeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych) przez strony internetowe lub aplikacje w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
14 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani przez strony internetowe lub aplikacje nocleg lub pobyt oferowany przez firmę (np. hotel, agencja turystyczna) w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
15 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani przez strony internetowe lub aplikacje nocleg lub pobyt oferowany przez inną prywatną osobę (np. Airbnb) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
16 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani przez strony internetowe lub aplikacje usługi przejazdu oferowane przez inną prywatną osobę w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
17 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani przez strony internetowe lub aplikacje usługi transportu (np. komunikacja miejska, samolot, taxi) oferowane przez firmę w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
18 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani towary przez stronę internetową lub aplikację od osoby prywatnej? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
19 Społeczeństwo informacyjne Czy kupował(a) Pan / Pani usługi domowe (sprzątania, opieki nad dzieckiem, naprawy, ogrodnictwa itp.) przez stronę internetową lub aplikację od osoby prywatnej w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
20 Społeczeństwo informacyjne Kiedy ostatnio kupował(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi przeznaczone do użytku prywatnego? Zmienna jakościowa
 • rok
21 Społeczeństwo informacyjne Które z niżej wymienionych produktów / dóbr cyfrowych kupił(a) Pan / Pani przez stronę internetowa lub aplikację w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
22 Społeczeństwo informacyjne Które z niżej wymienionych produktów / dóbr lub usług kupił(a) Pan / Pani przez stronę internetowa lub aplikację w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
23 Społeczeństwo informacyjne Które z niżej wymienionych towarów (także używanych) przeznaczonych do użytku prywatnego kupił(a) Pan / Pani przez stronę internetową lub aplikację od osoby prywatnej lub firmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
24 Społeczeństwo informacyjne Czy wykonywał(a) Pan / Pani jedną z następujących czynności finansowych przez Internet w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
25 Społeczeństwo informacyjne Z jakich powodów nie wysyłał(a) Pan / Pani przez Internet wypełnionych formularzy urzędowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
26 Społeczeństwo informacyjne Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet do kontaktów z jednostkami administracji publicznej w celach prywatnych do wykonywania następujących czynności? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
27 Społeczeństwo informacyjne Do jakich celów wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet w sprawach prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy: Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
28 Społeczeństwo informacyjne Czy wykonywał(a) Pan / Pani przez Internet którekolwiek z poniższych czynności związanych z uczeniem się w celach edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
29 Społeczeństwo informacyjne Czy korzystał(a) Pan / Pani z Internetu kilka razy dziennie? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
30 Społeczeństwo informacyjne Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał(a) Pan / Pani z przestrzeni dyskowej (chmury) w Internecie do zapisywania dokumentów, obrazów, plików muzycznych, plików wideo lub innych plików w celach prywatnych (np. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (wcześniej Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive)? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
31 Społeczeństwo informacyjne Gdzie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu (niezależnie od formy dostępu) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
32 Społeczeństwo informacyjne Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan / Pani z Internetu? Zmienna jakościowa
 • rok
33 Społeczeństwo informacyjne Jak często przeciętnie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
34 Społeczeństwo informacyjne Z jakich powodów nie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
35 Społeczeństwo informacyjne Czy korzystał(a) Pan / Pani z któregoś z poniżej wymienionych urządzeń przenośnych w celu połączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie trzy miesiące
36 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
37 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
38 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
39 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Realizacja wywiadu indywidualnego Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
40 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
41 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
42 Aktywność ekonomiczna Status na rynku pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
43 Pracujący, w tym zatrudnieni Status zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
44 Społeczeństwo informacyjne Które z niżej wymienionych czynności Pan / Pani wykonywał(a) korzystając z komputera lub urządzenia przenośnegoa) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
45 Społeczeństwo informacyjne Które z niżej wymienionych czynności związanych z oprogramowaniem wykonywał(a) Pan / Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
46 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
47 Społeczeństwo informacyjne Proszę oszacować łączną wartość towarów lub usług zakupionych lub zamówionych przez Internet do użytku prywatnego (z wyłączeniem zakupu akcji lub obligacji lub innych usług finansowych).
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
48 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
49 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
50 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu