Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
TK-1 – sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Stopień odpłatności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca
2 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Stopień odpłatności
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca
4 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Grupy ładunków NST 2007
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
6 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Tranzyt
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
7 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Transport intermodalny
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc poprzedzający miesiąc sprawozdawczy
 • od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety