Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
TK-2 – sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy - manewry
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
2 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy - manewry
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
3 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
4 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
5 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kontenery i kontenery wielkie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
6 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kontenery i kontenery wielkie
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
7 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kontenery
 • Transport międzynarodowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
8 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kontenery
 • Transport międzynarodowy
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
9 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Rodzaj przesyłek kolejowych
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
10 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Rodzaj przesyłek kolejowych
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
11 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Przesyłki całopociągowe i całowagonowe
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
12 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Grupy ładunków NST 2007
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
13 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Grupy ładunków NST 2007
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
14 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Strefy odległości w przewozach
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Strefy odległości w przewozach
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Stopień załadowania
 • Rodzaj jednostki ładunkowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Stopień załadowania
 • Rodzaj jednostki ładunkowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Stopień załadowania
 • Wymienne nadwozia i kontenery
Rozwiń grupowanie
 • TEU
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Kategorie towarów niebezpiecznych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Kierunek transportu
 • Kategorie towarów niebezpiecznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety