Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Śródlądowy transport wodny Nazwa armatora żeglugi śródlądowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, Numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • 31 października
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Śródlądowy transport wodny Tabor żeglugi śródlądowej
 • Barki
 • Zbiornikowce
 • Tabor holowniczy żeglugi śródlądowej
 • Tabor żeglugi śródlądowej - pasażerskie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 października