Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja budynku (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynk) Zmienna adresowa
  • miesiąc
2 Dane identyfikacyjne Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Dane adresowe i terytorialne Adres inwestora budynku oddanego do użytkowania (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Miejscowość poczty, Kod pocztow) Zmienna adresowa
  • miesiąc