Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z.1.ARiMR – płatności dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Płatności bezpośrednie Uzupełniająca Płatność Obszarowa
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Płatności bezpośrednie Jednolita Płatność Obszarowa
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety